Nieuws 29 juni 2016

Ervaringsverhaal VoorZorg

VoorZorg is een effectieve interventie en kan hèt verschil maken in het leven van een kwetsbare doelgroep. Het NCJ maakte een filmpje waarin een oud-VoorZorg client haar ervaring deelt. Geeske Hoogenboezem schreef een blog over VoorZorg waarin zij mede aan de hand van cijfers laat zien aan dat het loont om op een positieve manier te investeren in jonge, kwetsbare moeders.

Filmpje: het verhaal van Jet

Jet, een moeder die gedurende twee en een half jaar VoorZorg ontving, vertelt over haar ervaringen in onderstaand filmpje.

Blog “Vertrouw op de eigen kracht van tienermoeders”

“Krachten en talenten van onze cliënten, daar willen we in de hulpverlening vooral van uitgaan. Maar als het gaat om zwangere tieners zien veel professionals toch vooral problemen. Gelukkig zijn er interventies waarmee het anders kan. En gemeenten die het anders doen”, aldus Geeske Hoogenboezem. Geeske werkt vanuit JSO aan het landelijk programma JOOZ (Jong Ouder en Onbedoeld Zwanger), Lees haar volledige blog “Vertrouw op de eigen kracht van tienermoeders” op Kennisnet Jeugd van het NJi.

Meer informatie?

Meer informatie over de interventie VoorZorg vindt u op de speciale VoorZorg website. Interesse om VoorZorg ook in uw gemeente te implementeren? Neem dan contact op met Marieke Timmermans, tel: 030 760 04 04.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.