Nieuws 10 november 2016

Enthousiaste professionals gezocht voor een pilot met de GG-methodiek

Het NCJ is erg enthousiast over de GG-methodiek van BigMove, een methodiek waarmee mensen zelf de regie nemen over hun gezondheid en gedrag. Wij willen in een pilot onderzoeken of de GG-methodiek ook in de jeugdgezondheidszorg succesvol kan zijn. Daarvoor zijn wij op zoek naar enkele jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen die deze uitdaging met ons willen aangaan.

Machteld Huber definieert gezondheid als het vermogen je aan te passen aan en je eigen regie te voeren over de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. In het verlengde daarvan passen begrippen als normaliseren, positieve gezondheid en de regie bij de klant. Oftewel de focus op gezondheid en gedrag en niet op ziekte en zorg. De wijze waarop de klant functioneert en participeert wordt steeds belangrijker.

De ICF CY

De International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth (ICF CY) beschrijft de aspecten van iemands functioneren en welzijn in termen van gezondheidsdomeinen en domeinen die met gezondheid verband houden. Daardoor helpt de ICF CY bij het in kaart brengen van de situatie van de klant. Het NCJ heeft in haar rapport ‘Eén focus, één taal’ al aangegeven dat het gebruik van de ICF CY een positieve invloed kan hebben op samenwerking .

De GG-Methodiek

In de GG-methodiek van BigMove komt dit allemaal samen. Door de toepassing van deze methodiek zet je gezondheid en gedrag centraal, stel je je bij je consultvoering op als gelijkwaardig partner, leg je de regie bij de klant en ontdek je dat mensen daar blij van worden en in actie komen. In de samenwerking met andere hulpverleners, bijvoorbeeld in het wijkteam, spreek je binnen de GG-methodiek een taal die iedereen verstaat: de ICF CY. De ICF CY is onder andere ontwikkeld om de communicatie tussen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en in andere sectoren te verbeteren.

Wat ga je doen?

In vier modules word je geschoold en getraind in de GG-methodiek. Je maakt kennis met de ICF CY en gaat aan de slag met vragen als:

  • Hoe kun je gedrag beïnvloeden en beweging in gedrag veroorzaken? 
  • Wat heb je nodig om invloed en regie te versterken? 
  • Hoe werkt gedragsverandering? 

Daarna ga je in de praktijk aan de slag met de GG-methodiek. De intensiteit van het toepassen van de GG-methodiek bepaal je zelf. Gedurende een half jaar is ondersteuning mogelijk. Je bepaalt zelf wat je daarin prettig vindt.  

Wanneer?

Op 7 en 15 december van 14 tot circa 20.30 uur vindt de scholing plaats. De locatie ligt centraal ten opzichte van de deelnemers. Daarna ga je de GG-methodiek toepassen in je eigen praktijk in een voor jou behapbare frequentie.

Wat bieden we?

De kosten van de scholing nemen wij voor onze rekening. De uren die je hierin steekt zijn voor eigen rekening. Bespreek met je leidinggevende wat er mogelijk is vanuit jouw organisatie. Het NCJ participeert in het project en evalueert na een half jaar met de deelnemers de GG-methodiek en informeert het JGZ-veld over de resultaten.  

Doe je mee?

Meld je zo dan snel mogelijk aan bij Paula Zwijgers. Vermeld je naam, functie, organisatie en telefoonnummer. Paula neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.