Nieuws 29 april 2015

Enquête oudercursussen Opvoeden & Zo, Peuter in Zicht en Beter omgaan met Pubers

Voor een inventariserend onderzoek naar preventieve oudercursussen is de Stichting Preventief op Maat (i.s.m het NJi) op zoek naar beroepskrachten die werken, of hebben gewerkt met een van de cursussen Opvoeden en Zo, Beter Omgaan met Pubers of Peuter in Zicht. De stichting is zowel op zoek naar beroepskrachten die inhoudelijk/uitvoerende kennis hebben als naar beroepskrachten die kennis hebben van het coördinerende vlak. Als u hieraan voldoet (mogelijk aan beide), dan wordt deelname aan dit onderzoek erg op prijs gesteld. Kijk op www.preventiefopmaat.nl voor meer informatie over dit onderzoek.

Meedoen?

De enquête al ongeveer een kwartier in beslag nemen en gegevens worden anoniem verwerkt. Klik op de link naar de enquête op www.preventiefopmaat.nl

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.