Nieuws 16 februari 2015

Enquete BDS

Juni 2014 heeft het NCJ een enquête uitgezet over de Basisdataset JGZ, de BDS. Vragen werden voorgelegd aan leidinggevenden (58 respondenten), functioneel applicatie beheerder en/of staf met aandachtsgebied DD JGZ (28 respondenten), degenen die zich bezig houden met rapportage voor beleidsverantwoording/epidemiologie (15 respondenten) en uitvoerenden (70 respondenten).

Uit de antwoorden blijkt dat er een groeiende waardering is voor de BDS, maar dat er nog veel moet gebeuren, om het gebruik van de BDS en de uniformiteit van registratie te bevorderen. U kunt de resultaten van de enquête lezen op. De resultaten van de enquête worden meegenomen door de expertgroep van het NCJ die zich bezighoudt met verbetering en optimalisatie van de BDS.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.