Nieuws 2 september 2015

Eindevaluatie Landelijke implementatie van richtlijnen in de JGZ

JGZ-organisaties zijn tevreden met de ondersteuning die het NCJ biedt bij de implementatie van richtlijnen. Het NCJ kan dit doen dankzij subsidie van ZonMw. Niet alleen zijn de implementatiefunctionarissen uit JGZ-organisaties en de JGZ-managers positief over de ondersteunende implementatie activiteiten en de rol van het NCJ daarbij, ook vindt men dat de implementatie activiteiten moeten worden voortgezet.

Voor de eindevaluatie van het project Landelijke implementatie richtlijnen in de JGZ is in mei 2015 een vragenlijst verstuurd naar de implementatiefunctionarissen en managers in JGZ organisaties. De resultaten zijn inmiddels bekend en verwerkt in een rapport.

De eindevaluatie project Landelijke implementatie richtlijnen in de JGZ is uitgevoerd om te achterhalen of de ondersteuning die het NCJ biedt aan JGZ-organisaties bij het implementeren en borgen van richtlijnen heeft geleid tot gewenste resultaten en om te peilen of JGZ-organisaties behoefte hebben aan voortzetting van de ondersteuning bij de implementatie en borging van richtlijnen. De conclusie van de evaluatie is dat JGZ-organisaties tevreden zijn over de implementatieondersteuning van het NCJ en deze belangrijk en wenselijk te vinden. Bovendien vindt men dat de ondersteunende activiteiten door het NCJ moeten blijven voortbestaan. De volledige rapportage kunt u hieronder downloaden.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.