Externe link 2 augustus 2022

Effectieve jeugdinterventie: VVE Thuis programma

Effectieve jeugdinterventie: VVE Thuis is een programma voor voor- en vroegschoolse educatie (vve) in gezinnen, gericht op het vergroten van de onderwijskansen van kinderen.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.