Nieuws 10 november 2016

Eerste Factsheet IGZ over JGZ

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de eerste Factsheet Thematisch Toezicht JGZ opgesteld. In deze eerste ronde zijn 10 JGZ organisaties bezocht, waarvan 9 GGD-en. Over het algemeen is de IGZ positief. Wel zijn er verbeteringen op een aantal punten nodig.

Eerste factsheet

In de factsheet beschrijft de IGZ haar bevindingen en welke acties zij van de JGZ organisaties verwacht. Samengevat verwacht de inspectie de volgende acties van de JGZ organisaties:

  • De inspecties roepen zowel de gemeenten als de JGZ organisaties op met spoed met elkaar in gesprek te gaan over een betere positie en gebruik van de JGZ in het sociale domein.
  • De inspectie verwacht dat alle JGZ organisaties binnen drie maanden aan het Landelijk Professioneel Kader (LPK) voldoen en toetst hier in de komende toezichtbezoeken op.
  • De inspectie geeft alle JGZ organisaties de opdracht om binnen drie maanden een plan van aanpak te maken om de handelingsverlegenheid bij (vermoeden van) kindermishandeling te voorkomen en aan te pakken.    
  • De inspectie geeft alle JGZ organisaties de opdracht om uiterlijk voor eind 2017 met voorrang een kwaliteitsslag te maken in de signalering, eenduidige registratie en analyse van gegevens op het onderwerp kindermishandeling.
  • De inspectie verwacht dat alle JGZ organisaties binnen drie maanden zorgen dat alle groeicurven beoordeeld worden door een jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
  • De inspectie verwacht dat alle JGZ organisaties binnen zes maanden een intern proces van melden van (bijna) incidenten en klachten van medewerkers inclusief een frequente analyse en bespreking van deze analyse met medewerkers hebben ontwikkeld.
  • De inspectie verwacht dat alle JGZ organisaties binnen drie maanden een plan van aanpak hebben voor een betere zorgoverdracht van 18- naar 18 + voor de specifieke doelgroep van jongeren met een licht verstandelijke beperking.

De IGZ zal bij de volgende bezoekrondes toetsen of deze ter hand zijn genomen. Daar waar aan de orde volgt bij bezochte JGZ organisaties nader toezicht. 

Bron: ActiZ Jeugd

 

Interessant artikel? Lees ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.