Nieuws 28 april 2022

Een stille crisis in Nederlandse gezinnen; ouderschap zwaar onder druk

De druk op de Nederlandse gezinnen neemt alsmaar toe. Het NCJ maakt zich grote zorgen over hun (financiële) gezondheid. Worden zij tijdig gezien en gehoord? Krijgen ze de juiste hulp op het juiste moment? We hebben te maken met toenemende armoede onder werkenden, schokkend hoge inflatiecijfers, de oorlog in Oekraïne én een bereikt dieptepunt in het consumentenvertrouwen. Investeren in een positieve beleving van het ouderschap is een belangrijke beschermende factor voor het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen. De gevolgen van het hebben van geldzorgen of het opgroeien in armoede zijn dan ook groot.

Van 18 februari t/m 12 maart 2022 hield het NCJ een peiling onder (aanstaande) ouders en professionals om te onderzoeken in welke mate Nederlandse gezinnen geldzorgen hebben en welke signalen professionals hiervan oppikken. Er werden twee vragenlijsten verspreid, één onder (aanstaande) ouders (de Balansmeter) en één onder professionals die werken met jeugdigen en hun gezinnen. In de looptijd van onze peiling viel Rusland Oekraïne binnen. Dit heeft onze zorgen over de (financiële) gezondheid van ouders en gezinnen in Nederland versterkt.

In de eerste resultaten van ons onderzoek zien we dat een groot deel van de ouders zich zorgen maakt. Professionals zien ook dat financiën voor de kinderen en gezinnen met wie ze werken een steeds groter probleem wordt. Professionals geven aan behoefte te hebben aan handvatten voor het signaleren, bespreken en ondersteunen. 1 op de 10 professionals maakt zich ook zorgen over de eigen financiële situatie. Verontrustende eerste resultaten die verder onderzoek vragen.

We hebben de onderzoeksopzet en eerste resultaten met een aantal samenwerkingspartners binnen het sociaal domein, gemeenten en het onderwijs gedeeld. Gezien de urgentie heeft een aantal van hen gevraagd of zij deze onderzoeksopzet ook in hun achterban en onder hun professionals mogen uitzetten. Dit vinden wij een goed idee. Daarom zullen we na de zomer, in september, gezamenlijk een uitgebreid rapport presenteren met de onderzoeksresultaten. Daarmee kunnen wij een breder beeld schetsen en gezamenlijk ingaan op welke manier we vanuit het sociaal domein, het onderwijs en de JGZ moeten acteren en wat nodig is.

Meer informatie?
Wil je meer weten over dit onderzoek of de aanpak van kinderarmoede? Neem contact op met NCJ-adviseur Soler Berk via sberk@ncj.nl of 06-24819955.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.