Nieuws 17 mei 2019

Een ICT referentie architectuur voor de JGZ

Een ICT referentie architectuur biedt een gedeelde basis om samen te bouwen aan een vraaggerichte informatievoorziening binnen de Jeugdgezondheidszorg. Op dit moment is er geen ICT referentie architectuur specifiek voor de JGZ beschikbaar.

Om het mogelijk te maken ICT-voorzieningen in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) te koppelen en laten communiceren met andere ICT-voorzieningen is een gemeenschappelijk kader cruciaal. Dat regel je in een referentie architectuur: je stelt regels op en maakt afspraken op basis waarvan systemen worden ontwikkeld. Het is een manier om structuur aan te brengen en inzicht te krijgen in de ICT-huishouding van een eenheid.

Het realiseren van ICT-voorzieningen binnen vastgestelde kaders en afspraken, zorgt er voor dat ze goed samenwerken met andere voorzieningen en dat optimaal gebruik gemaakt wordt van bestaande oplossingen. Dat leidt ertoe dat nieuwe ICT-voorzieningen die worden ontwikkeld binnen het kader van de referentiearchitectuur gemakkelijk kunnen worden gekoppeld, flexibeler zijn en goed schaalbaar. Het aanbod van ICT-voorzieningen dat lokaal kan worden ingezet groeit fors, doordat de voorzieningen die weliswaar voor één JGZ-organisatie zijn ontwikkeld, breed kunnen worden ingezet. De impact van de ICT-voorzieningen in de JGZ neemt zo snel toe.

Nora en Pura

Nora is dé nationale ICT-referentie architectuur. Zij bevat de regels en afspraken voor het inrichten van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Nora heeft inmiddels een flink aantal dochters: referentie architecturen die voor een bepaald domein zijn ontwikkeld. Kenmerk van de dochters is dat ze allemaal gebaseerd zijn op de regels en afspraken die in Nora gelden.   

Eén van de dochters van Nora is Pura, de referentie architectuur van GGD GHOR Nederland voor de publieke gezondheidszorg. De referentie architectuur voor de JGZ baseert zich op zowel Nora als Pura; het is een aanscherping van die architecturen, specifiek voor de JGZ.

Hoe gebruik je dit in de praktijk?

JGZ-organisaties kunnen de uitgangspunten van de referentie architectuur meenemen in hun offerte- en aanbestedingstrajecten. Ook kunnen zij de architectuur gebruiken voor kwaliteitsaudits van de bestaande ICT-voorzieningen.

Bedenk jij dé naam voor de JGZ referentie architectuur?

Hoe gaat de referentie architectuur voor de jeugdgezondheidszorg heten? Stuur je suggestie naar pzwijgers@ncj.nl. Een jury bestaande uit een afvaardiging van GGD GHOR Nederland, ActiZ Jeugd en het NCJ beoordelen de inzendingen. Als jouw suggestie gekozen wordt, win je een lekkere lunch in Utrecht met de juryleden. Je mag een collega meebrengen!  

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.