Nieuws 26 oktober 2015

Een dossier delen met derden?

Kan een inhoudelijk dossier worden gedeeld in een samenwerkingsverband?

Een jeugdverpleegkundige werkt in het sociaal wijkteam intensief samen met een aantal professionals van andere organisaties. Zij leveren met elkaar zorg aan gezinnen/kinderen die méér zorg nodig hebben dan regulier in de aparte organisaties wordt geboden. De verschillende partijen constateren dat zij het liefst gezamenlijk zouden werken in één dossier. Maar kan dat eigenlijk wel – met samenwerkingspartners in een gezamenlijk dossier werken? In Een dossier delen met derden wordt hierop in gegaan.

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.