Nieuws 12 januari 2016

E-learning module gereed rondom de richtlijnen ADHD en ASS

De JGZ-academie is uitgebreid met een nieuwe e-learning module rondom de JGZ-richtlijnen ADHD en Autismespectrumstoornissen. Beide richtlijnen zijn gericht op signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek. Hierin zijn de nieuwste inzichten ten aanzien van ADHD en ASS voor kinderen van 0-18 jaar opgenomen en wordt ingegaan op handvatten om kinderen, jongeren en hun ouders daarbij te begeleiden.

De module ADHD en ASS is gericht op bewustwording, het verwerken en toepassen van kennis uit de richtlijnen tijdens het doorlopen van verschillende fasen. Aan de hand van de verhalen van Erik, Boris, Manon, Jeroen, Fleur, Ritaj en Nourdin passen de deelnemers de richtlijnen toe door het beantwoorden van verwerkingsvragen en het bekijken van feedback. Op deze manier wordt een brug geslagen tussen de online beschikbare richtlijnen en de praktijk. Doel van deze e-learningmodule is professionals werkzaam in de jeugdgezondheidszorg aan de hand van praktijksituaties te laten kennismaken met de nieuwe inzichten uit de richtlijn en aandacht te vragen voor (vroeg)signalering, begeleiding en toeleiding. 

JGZ-academie

Deze e-learning is tot stand gekomen dankzij subsidie van ZonMw.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.