Nieuws 18 november 2016

Dr. A.J. Swaakprijs voor NCJ’er Frans Pijpers

Tijdens de AJN-dag ontving Frans Pijpers de dr. A.J. Swaakprijs voor zijn werk en inzet voor de gezonde ontwikkeling van het kind. “We zien deze prijs als de uitgelezen kans om Frans te bekronen voor zijn indrukwekkende bijdrage aan de JGZ”, aldus juryvoorzitter Mascha Kamphuis.

Frans Pijpers werd voorgedragen door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid waar hij sinds 2010 werkt, momenteel als adjunct-directeur. Kamphuis: “Frans zet zich al zijn hele professionele leven actief in voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Hij heeft dat niet alleen gedaan uit hoofde van zijn functie, maar ook vanuit zijn passie voor de JGZ.”

Tijd ver vooruit

Om de dr. A.J. Swaakprijs te krijgen, moet de inzending minimaal voldoen aan een goed wetenschappelijk niveau, een praktische, bewezen toepasbaarheid in de JGZ en maatschappelijke relevantie. Ook dient de bijdrage zich te richten op de leeftijdsgroep 0-19 jaar. Aanvullende beoordelingscriteria zijn de aanwezigheid van een preventief en/of gezondheidsbevorderend aspect, een groepsgericht aspect en innovatieve elementen. De jury koos uit vier genomineerden unaniem voor Frans Pijpers.  

“We kennen Frans als een gedreven, intrinsiek gemotiveerde arts Maatschappij & Gezondheid die de JGZ op een hoger plan heeft gebracht”, zo vertelt het juryrapport. “Frans brak in 1990 al een lans voor schoolgezondheidsbeleid. Dit resulteerde in een proefschrift in 1999. Toen al besteedde hij daarin aandacht aan ziekteverzuim, zijn tijd ver vooruit! Vervolgens publiceerde hij rondom thema ́s als pesten, wijs verwijzen en overgewicht. Hij heeft het nooit nagelaten zijn visie op de JGZ openbaar te maken, waarmee hij anderen inspireerde. Hij heeft een bijdrage geleverd aan praktisch bewezen producten, die maatschappelijk relevant waren en getuige waren van zijn innovatieve denkkracht.”

Doorontwikkeling JGZ

“Ik ben blij verrast dat je een prijs kunt krijgen omdat je altijd met veel plezier je werk hebt gedaan”, reageert een verheugde Pijpers. Middels een presentatie geeft hij zijn visie op de doorontwikkeling van de JGZ. “Uit mijn onderzoek over honderd jaar Jeugdgezondheidszorg blijkt dat de JGZ zich kan ontwikkelen en gewaardeerd wordt als men de handen ineen slaat en zich gaat bemoeien met sociale en gezondheidsvraagstukken. Als de JGZ zich doorontwikkelt, kan zij een nog grotere rol vervullen dan zij nu al doet.”

Preventieagenda
Pijpers schetst drie ontwikkellijnen waarop de JGZ zich moet doorontwikkelen. “Met de Preventieagenda richten we ons op actuele maatschappelijke problemen die aandacht vragen, zoals kindermishandeling, armoede en schoolverzuim. De JGZ kan met vroege preventie bijdragen aan het voorkomen van dergelijke problemen door beschermende factoren te versterken. Ik denk aan veilige hechting, ouderschap en weerbaarheid. Er zijn lokaal al initiatieven, maar die blijven veelal lokaal. Voor landelijke impact is het nodig dat wij allen de schouders eronder zetten.”

Technologie Agenda
Over de ontwikkellijn digitalisering zegt Pijpers: “Onze omgeving verandert in rap tempo en digitalisering biedt veel mogelijkheden om ons werk beter te maken. Er wordt achter de schermen al hard gewerkt aan een nieuwe infrastructuur om technologische vernieuwingen en verbeteringen sneller en goedkoper beschikbaar te maken via een landelijk, digitaal JGZ platform. Ook hier geldt dat een dergelijk platform alleen gerealiseerd kan worden als er landelijk overeenstemming en samenwerking is. Dit vraagt om een landelijke Technologie Agenda.”

Professionaliseringsagenda
Voor de doorontwikkeling van professionals in de JGZ is volgens Pijpers een landelijke Professionaliseringsagenda nodig.  “De JGZ moet mee transformeren met het sociale jeugddomein om een stevige en duurzame positie te krijgen. Zij moet bij gemeenten en andere partners duidelijker maken wat zij kan bijdragen in wijkteams. Daarbij moet je goed inspelen op wat de maatschappij nu én in de komenden jaren vraagt.”

 NB: Frans Pijpers gaf zijn presentatie over de doorontwikkeling van de JGZ op persoonlijke titel.

Swaakprijs: stimulans voor kwaliteit JGZ
De dr. A.J. Swaakprijs wordt sinds 1987 tweejaarlijks uitgereikt aan een persoon, groep of instelling die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de  jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Nederland. De prijs – een geldbedrag van vijfduizend euro – beoogt de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Nederland een stimulans te geven.

Neem voor meer informatie contact op met de adviseurs van het NCJ:

Lees ook:

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.