Nieuws 2 februari 2015

Doorontwikkeling Basisdataset (BDS) JGZ

In 2014 heeft het NCJ een enquête uitgezet onder JGZ-organisaties over de BDS. De antwoorden uit de enquête maakten duidelijk dat het nut en de noodzaak van uniforme registratie, zoals die met de BDS wordt beoogd, van groot belang wordt geacht. Daardoor kan de registratie in het kader van de zorg voor het kind immers gemakkelijk meervoudig worden gebruikt, zoals het digitaal uitwisselen van gegevens met andere JGZ-organisaties of het opstellen van rapportages.

Om het JGZ-veld beter te ondersteunen bij deze uniforme registratie, is gestart met het opstellen van BDS-registratieprotocollen bij de JGZ-richtlijnen. Met behulp van deze protocollen kan iedere organisatie eigen registratieprotocollen voor het eigen DD JGZ maken. Zo is zowel maatwerk als uniformiteit gewaarborgd. De protocollen kunnen worden gedownload. BDS-protocollen

Daarnaast is het NCJ met een groep experts uit het JGZ-veld aan de slag om met behulp van een (aange)scherp(t) beoordelingskader de BDS aan een optimalisatieslag te onderwerpen. Daarbij worden de resultaten uit de enquête meegenomen. We houden u in volgende versies van de nieuwsflits op de hoogte van de voortgang.
Wilt u de resultaten van de enquête nog eens nalezen? Enquete BDS 2014.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.