Nieuws 30 april 2019

Doen wat werkt! Veilig groot worden

In ‘Doen wat werkt’ worden verschillende JGZ-interventies gedeeld. Deze maand vertelt Mieke Cotterink over de VGW methodiek (Veilig Groot Worden), een preventiemethodiek gericht op het voorkomen van ongelukken bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Mieke is inhoudelijk deskundige/onderzoeker kinderveiligheid en werkt bij VeiligheidNL.

Over Veilig Groot Worden

De preventiemethodiek Veilig Groot Worden is een combinatie van mondelinge, schriftelijke en digitale voorlichting en wordt uitgevoerd door de jeugdgezondheidszorg, kraamzorg en verloskundigen. De interventie is bedoeld voor (aanstaande) ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar, met nadruk op ouders van een eerste kind. De aanpak is gefaseerd en sluit aan bij de ontwikkeling van het kind.

Het hoofddoel van Veilig Groot Worden is dat ouders daar waar nodig effectieve veiligheidsmaatregelen nemen om hun kinderen te beschermen tegen ongevallen in en om het huis, zoals vallen van hoogte, wiegendood, verbrandingen en vergiftigingen.

Lees meer over de Veilig Groot Worden methodiek >

Gebruikersoordeel over VGW

De thema’s die aan de orde komen in de materialen, sluiten goed aan bij de behoeften van zwangeren en jonge ouders. Uit onderzoek onder ouders blijkt namelijk dat de volgende thema’s het meest genoemd worden als het gaat om veiligheidsgerelateerde onderwerpen: Kindveilig huis, veilig slapen, veilig met de auto en veilig spelen. Ouders zijn positief over de inhoud van de materialen, het is begrijpelijk, bruikbaar, makkelijk leesbaar en volledig.

Professionals over VGW

Zowel JGZ-verpleegkundigen als kraamverzorgenden vinden kinderveiligheids voorlichting erg belangrijk en willen daarvoor tijd vrij maken. Beiden geven aan dat zij Veilig Slapen en Kindveilig Huis de belangrijkste onderwerpen vinden om over te adviseren. Vrijwel iedereen verspreidt de kinderveiligheids folders of verwijst naar de (digitale versie op de) website. De professionals zijn heel tevreden over de begrijpelijkheid, bruikbaarheid en volledigheid van de folders.

Onderzoek

In 2016 kwamen naar schatting 24.900 kinderen onder de 4 jaar op de Spoedeisende Hulp terecht met een privé-ongeval als oorzaak. Daarvan werden ongeveer 5.300 (21%) kinderen vervolgens opgenomen in het ziekenhuis. Het opnamepercentage was iets hoger bij jongens (23%) dan bij meisjes (19%). Qua omvang en impact zijn de belangrijkste categorieën ongevallen: vallen, verkeersongevallen, vergiftigingen, verbrandingen, verdrinking en verstikking. Met uitzondering van verkeersongevallen vindt het grootste deel van deze ongevallen plaats in en om het huis, waarbij het soort ongeval samenhangt met de leeftijd of de ontwikkelingsfase van het kind.

Doorontwikkeling

Actuele ontwikkelingen in 2019:

  • Vernieuwen voorlichting Veilig slapen
  • Voorlichtingsvideo’s Veilig slapen vertaald in Arabisch en Tigrinya
  • Bredere verspreiding van de voorlichting onder lage SES

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.