Nieuws 1 juni 2015

Directeur Ferdinand Strijthagen verlaat het NCJ

Directeur Ferdinand Strijthagen zal het NCJ gaan verlaten. Hij heeft met ingang van 15 augustus 2015 een functie aanvaard als directeur Publieke Gezondheid van de GGD GHOR Zaanstreek-Waterland.

Ferdinand Strijthagen is bij de feitelijke start van het NCJ in oktober 2010 aangetreden als directeur. De afgelopen (bijna) vijf jaar is hij van grote waarde geweest voor de positionering van het NCJ en voor de meerwaarde van het NCJ voor het JGZ-veld. Bestuur en medewerkers van het NCJ vinden het dan ook jammer dat Ferdinand vertrekt maar begrijpen zijn keuze voor deze boeiende, nieuwe uitdaging.

De werving voor een nieuwe directeur van het NCJ zal op korte termijn starten.

In de periode tussen Ferdinand’s afscheid en de benoeming van de nieuwe directeur zal Frans Pijpers, senior adviseur bij het NCJ, als waarnemend directeur NCJ functioneren.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.