Nieuws 28 april 2023

Digitale workshop PHB JGZ

Om het prenataal huisbezoek goed vorm te geven, is lokale samenwerking, elkaar kennen en weet hebben van elkaars werkwijzen van essentieel belang. De handreiking beschrijft dit uitgebreid, maar om het werkelijk vorm te geven is er een serie van vier digitale workshops ontwikkeld, voorafgegaan door een animatie.

De theorie is hierdoor goed te realiseren door alle betrokken zorg- en hulpverleners. Maar weten waarom het belangrijk is en hoe je dit kan doen, is in het brede werkveld van geboortezorg, sociaal domein en jeugdgezondheidszorg niet zo eenvoudig.

Dáárvoor zijn de digitale workshops met korte video’s ontwikkeld, om als lokaal team samen aan de hand van de stappen (signaleren, bespreken, zwangerschapshuisbezoek uitvoeren en een passende interventie toepassen) met elkaar te bespreken hoe de uitvoerenden dit lokaal met elkaar doen. De video’s geven zeker geen ideaalbeeld, maar dienen als basis om met elkaar het gesprek aan te gaan: Hoe doen wij dit? Hoe doe jij dit?

Lokaal samenwerken

Het is zinvol om iemand die lokaal betrokken is te vragen om de workshop te leiden. Iedere gemeente heeft toch een eigen aanpak, en een eigen vorm van ondersteuning in het sociaal domein. Door het samen te doen en de lokale sterke kanten en verbeterpunten te bespreken, zul je verder komen in de intensivering van de samenwerking. Om hierbij ondersteuning te bieden, is er een document ‘Tips voor lokaal gebruik van de workshop Prenataal Huisbezoek door de JGZ (PHB JGZ)’gemaakt; waarin de lokale werkwijze wordt uitgelegd.

Op de website van het CPZ kun je de animatie, video’s en tips terugvinden.

Naar de website van CPS (kennisnet geboortezorg)

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.