Nieuws 5 februari 2015

Digitale vragenlijsten gebruik richtlijnen beschikbaar

Voor de twaalf JGZ-richtlijnen die al wat langer geleden gepubliceerd en geïmplementeerd zijn heeft het NCJ nu een digitale vragenlijst beschikbaar waarmee een JGZ-organisatie het gebruik van de richtlijn snel en gemakkelijk kan meten. Dat levert tevens informatie op over de implementatiestrategie in de eigen organisatie. In de vragenlijst wordt gevraagd aan te geven in een 7-punts likertschaal hoe vaak een aantal aanbevelingen in de richtlijn uitgevoerd wordt. Ook wordt gevraagd naar eventuele knelpunten bij de uitvoering. Elke organisatie die de vragenlijst wil uitzetten onder de JGZ-professionals krijgt een link naar een eigen vragenlijst en na afloop de eigen uitkomsten. Op termijn kan het NCJ ook spiegelinformatie bieden. Nadere informatie of een vragenlijst aanvragen kan door een mail te sturen naar tdunnink@ncj.nl.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.