Nieuws 27 september 2018

Digitale innovaties aanbieden en aanschaffen in de JGZ-store

We zijn al gestart met het inventariseren en centraal weergeven van (digitale) JGZ-innovaties in een landkaart. De volgende stap is een online winkel waar deze digitale innovaties worden aangeboden: de JGZ-store! In de JGZ-store kunnen JGZ-organisaties online digitale innovaties aanbieden, maar ook innovaties aanschaffen, zoals een slimme vragenlijst, een dashboard of tools voor e-consulten.

Verschillende JGZ-organisaties ontwikkelen al digitale innovaties. Via de JGZ-store wordt het mogelijk deze digitale innovaties overzichtelijk met elkaar te delen. JGZ-organisaties kunnen er niet alleen digitale innovaties aanschaffen, maar ook zelf aanbieden. In de store vinden ze verder informatie over de technische voorwaarden waaraan een digitale innovatie moet voldoen om aangeboden te kunnen worden in de JGZ-store. Wanneer JGZ-organisaties bij de ontwikkeling van digitale innovaties rekening houden met deze technische voorwaarden, kunnen ook andere JGZ-organisaties de innovaties gebruiken. Dit biedt voordelen:

  • Het landelijke gebruik maken van digitale innovaties wordt ondersteun
  • Het dubbel ontwikkelen van (bijna) dezelfde innovatie wordt voorkomen
  • Er ontstaat overzicht in het aanbod van digitale innovaties

ZeeBraLim

Het initiatief voor de ontwikkeling van een JGZ-store komt van de JGZ-organisaties uit Zuid-Nederland (ZeeBraLim). Zij wilden graag gebruik kunnen maken van elkaars digitale innovaties gekoppeld aan het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ). Gezamenlijk zochten zij een manier waardoor dit technisch mogelijk was. De JGZ-organisaties lieten een koppeling ontwikkelen waarmee applicaties gegevens kunnen uitwisselen met ieder DD JGZ. Dit maakt het mogelijk dat voortaan elke JGZ-organisatie met de desbetreffende innovatie kan werken.

JGZ Techagenda

Het gedachtegoed van de JGZ-store sluit naadloos aan bij het gedachtegoed van de JGZ Techagenda: door samenwerking en landelijke inzet de digitalisering van de JGZ versnellen. Het NCJ heeft zich dan ook verbonden aan dit initiatief door de coördinatie van het project voor haar rekening te nemen.

Betrokken organisaties

Naast het NCJ zijn ActiZ Jeugd, Zuidzorg, GGD Zeeland, GGD Zuid-Limburg, GGD West-Brabant, GGD Brabant Zuid-Oost, GGD Hart voor Brabant, Veiligheidsregio Limburg Noord, het Servicecentrum, GGD GHOR NL en ZonMW betrokken. Het project start met een behoeftepeiling onder JGZ-organisaties: welke innovaties wil jij delen in de JGZ-store en van welke innovaties van collega-organisaties zou je gebruik willen maken?

Meer informatie

Is jouw organisatie bezig met het ontwikkelen van digitale innovaties of wil je graag dat jouw digitale innovatie wordt aangeboden in de JGZ-store? Neem voor meer informatie contact op met het NCJ bij Paula Zwijgers, via email pzwijgers@ncj.nl of telefoon 06 – 24 35 10 24.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.