Nieuws 31 januari 2019

Digitaal vaccinatieboekje

GGD Hollands Midden (GGD HM) gaat de app ‘Vaccinatieboekje’ onder de aandacht van hun klanten brengen. De app is een digitaal vaccinatieboekje dat een integraal vaccinatie inzicht geeft. Dit integrale inzicht is mogelijk omdat ook particulier verkregen vaccinaties die niet behorend tot het rijksvaccinatieprogramma (RVP) er door de klant in genoteerd kunnen worden. Daarmee worden klanten de partij die mogelijk het beste overzicht hebben over hun totale vaccinatiestatus. Er zal worden gestart met de Meningokokken ACWY-vaccinatie die dit voorjaar wordt gegeven.

Aanleiding

Ben de Waal, manager logistiek en uitvoering RPV bij GGD HM, maakt te vaak mee dat ouders of jongeren zich voor een vaccinatie melden, terwijl ze niet de te verwachten papieren bij zich hebben. Wel hebben ze altijd een telefoon bij zich. “Dus wat is er eenvoudiger dan ervoor te zorgen dat onze klanten hun eigen vaccinaties bijhouden op hun telefoon?”, aldus Ben.

In zijn oriëntatie op dit onderwerp kwam Ben de Waal in contact met Pim Bruijnes en Marco Goeijenbier. Bruijnes heeft Medische Informatiekunde gestudeerd en werkte daarna bij StuDocu.com, een platform voor e-Learning. Goeijenbier studeerde Geneeskunde en is internist in opleiding in het Erasmus MC.  Gedurende zijn promotieonderzoek werkte hij veelal op de vaccinatiekliniek van het Erasmus MC.

Goeijenbier vertelt: “In mijn werk viel mij met name op dat de vaccinatiestatus niet goed geregistreerd was. Het was vaak onduidelijk of en welk vaccin in het verleden was toegediend. En juist de keuze voor een bepaald vaccin of de datum waarop deze is toegediend (voor of na de start van een specifieke therapie bijvoorbeeld) is in sommige situaties van groot belang.” Samen met Bruijnes besloot hij daarom een digitaal vaccinatieboekje te ontwikkelen, als alternatief voor het papieren boekje dat je je hele leven zou moeten bewaren.

De app

Ben, Pim en Marco hebben hun krachten gebundeld en een digitaal Vaccinatieboekje ontwikkeld dat geschikt is voor het hele RVP. In het Vaccinatieboekje kunnen zowel particulier verkregen vaccinaties worden genoteerd als de vaccinaties toegediend in het kader van het rijksvaccinatieprogramma. Het is ook mogelijk een foto met de desbetreffende informatie in de app te uploaden. Het Vaccinatieboekje stuurt reminders als het tijd is voor de volgende vaccinatie.    

De gebruiker van de app voert zelf zijn vaccinaties in, op basis van registraties in het papieren vaccinatiebewijs. Daarnaast kan de klant zijn gegevens opvragen bij het RIVM, dat een Burgerportaal RIVM wil ontwikkelen.

Het digitale Vaccinatieboekje is gratis te downloaden in de App Store of Google Play Store.

Start: voorjaar 2019

Medio maart gaat GGD HM alle jongeren die de GGD voor een Meningokokken ACWY-vaccinatie bezoeken, wijzen op het Vaccinatieboekje als plek om hun vaccinatie te noteren. Er komt daarvoor een display met informatie over de app, inclusief een QR-code. Ook wordt de actuele informatie over het vaccin aangeboden: datum vaccinatie, naam en merk vaccin, batchnummer. Jongeren kunnen ter plekke de app downloaden en een foto van de vaccinatiegegevens in de app.

Interesse

Wil je het vaccinatieboekje ook in jouw regio onder de aandacht van klanten brengen en gebruik maken van het materiaal (display) van GGD Hollands Midden? Neem dan contact op met Ben de Waal via: 06 – 23 26 12 81 of bdewaal@ggdhm.nl.

JGZ Techagenda

De JGZ Techagenda maakt zich hard voor een sterke (digitale) JGZ door innovaties en samenwerking te coördineren, ondersteunen en delen. Samen met JGZ-organisaties en andere stakeholders van binnen en buiten de sector zorgen we met de JGZ Techagenda voor meer impact en voorkomen we verspilling van energie en middelen. Hierdoor gaan we meer als een geheel bewegen, voor een sterke JGZ, zowel online als offline.

Bekijk ook

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.