Nieuws 20 september 2016

Dien uw deelsessie in voor congres Jeugd in Onderzoek

Deel uw kennis en ervaring op het congres Jeugd in Onderzoek; dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Doet u wetenschappelijk of praktijk(gericht)onderzoek en heeft u (tussen)resultaten die u wilt delen? Heeft u onderbouwde kennis over wat werkt in de transformatie van de jeugdsector? Dien dan uw voorstel in. Dat kan tot maandag 31 oktober 9.00 uur.

Thema ‘Werken met het beste bewijs’

Jeugd in Onderzoek vindt plaats op maandag 13 maart 2017 in Den Bosch. Het thema is ‘Werken met het beste bewijs’. Dien een voorstel in voor een netwerktafel, lezing, workshop, posterpresentatie of innovatietafel, op één van de volgende subthema’s:

  • Weten en doen wat werkt
  • Digitale en sociale innovatie
  • Samenwerken aan preventie
  • Participatief werken aan het beste bewijs

Indienen kan via het formulier op www.jeugdinonderzoek.nl/deelsessies. Hier vindt u ook de uitgebreide voorwaarden waaraan uw deelsessie moet voldoen. In december 2016 hoort u of de congrescommissie uw bijdrage heeft gehonoreerd.

Meer informatie

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.