Nieuws 16 mei 2014

Denk mee over nieuw programma Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ

Op verzoek van VWS ontwikkelt ZonMw een nieuw programma ter versterking van de uitvoeringspraktijk van de jeugdgezondheidszorg. Tot 6 juni 2014 kunt u reageren op het concept-programmavoorstel.

Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg
Het programma heeft tot doel door middel van onderbouwing en doorontwikkeling van innovatieve werkwijzen de JGZ beter toe te rusten op het uitvoeren van het Basispakket JGZ binnen de decentralisatie van de zorg voor jeugd en de veranderingen die dit voor de JGZ met zich meebrengt. Het programma loopt van 2014 tot en met 2017 en heeft een totaalbudget van €4,8 miljoen. Het is een vervolg op het lopende programma Vernieuwing Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg.

Reageer vóór 6 juni 2014
ZonMw wil betrokkenen bij de JGZ de mogelijkheid geven om mee te denken over het programma door op het concept-programmavoorstel te reageren. U kunt uw reactie per e-mail sturen aan E-mailvernieuwingjgz@zonmw.nl.

Meer informatie en documenten vindt u hier.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.