Nieuws 7 april 2014

Deel uw ervaringen over Ouderbetrokkenheid en Gezond Gewicht

De toolkit Ouderbetrokkenheid en Gezond Gewicht van het Convenant Gezond Gewicht bevat materialen en tips van landelijke organisaties om ouders te betrekken bij gezonde voeding en bewegen. De toolkit is onder andere opgesteld voor onderwijs- en zorgprofessionals die werkzaam zijn op voorschoolse instellingen en het basisonderwijs of veelvuldig met deze instellingen samenwerken.

Tijdens de evaluatie van de toolkit Ouderbetrokkenheid en Gezond Gewicht in 2013 gaven onderwijs- en zorgprofessionals aan graag meer praktische tips aangereikt te krijgen. Het Convenant Gezond Gewicht wil deze tips en materialen verzamelen en delen met andere professionals uit het veld.

Heeft u positieve ervaringen opgedaan en/of materialen die nuttig zijn voor uw collega’s in het land? In de toolkit Ouderbetrokkenheid en Gezond Gewicht vindt u hoe u op een eenvoudige wijze uw kennis en ervaring kunt delen!

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.