Nieuws 29 januari 2020

De uitdagingen van online inzage digitaal dossier JGZ

Vanaf 1 juli 2020 moeten alle burgers in Nederland hun medisch dossier online kunnen inzien. Voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) betekent dit dat gezaghebbende ouders en jeugdigen vanaf 12 jaar toegang moeten hebben tot het digitaal dossier JGZ (DD JGZ). Dit levert veel vragen op in het veld. Het NCJ heeft een denktank opgericht om de uitdagingen, die deze wetswijziging met zich meebrengt, te bespreken.

Begin januari heeft de denktank ‘uitdagingen openstellen digitaal dossier’ een overleg gehad waarbij het ministerie van VWS en Nictiz waren aangesloten (zie ook nieuwsbrief oktober 2019). De denktank is inmiddels een landelijke werkgroep geworden.

Een jurist van het ministerie van VWS heeft uitleg gegeven over de wet. Vanaf 1 juli 2020 zijn er twee wijzigingen:

  1. Wet Digitale Overheid (wet DO): kaderwet die het zorgveld (als verwerker van het BSN, onderdeel BSN domein) gaat verplichten om voor online toegang door patiënten en/of vertegenwoordigers gebruik te gaan maken van de inlogmiddelen (DigiD, eIDAS en private middelen) en machtigingsvoorzieningen die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn toegelaten. Om de zorg te ontzorgen stelt VWS de routeringsvoorziening TVS (toegangsverleningsservice) ter beschikking. Via TVS krijgt een zorgorganisatie via één aansluiting, één factuur en één aanspreekpunt toegang tot alle middelen. Er komt een aansluitschema waarin staat wanneer wie aangesloten moet zijn. Dit betekent dat de softwareleveranciers van de JGZ een koppeling moeten maken met de routeringsvoorziening. Het is nog niet bekend wanneer deze koppeling gerealiseerd moet zijn. De softwareleveranciers worden door VWS op de hoogte gehouden.
  2. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg: cliënten hebben op dit moment al recht op inzage / afschrift van het digitaal medisch dossier. Met de wetswijziging wordt hieraan toegevoegd dat cliënten deze inzage / afschrift ook elektronisch moeten kunnen krijgen. De vorm waarop dit gebeurd wordt niet expliciet beschreven. Dit betekent dat een PDF mag, maar een (ouder)portaal ook. Realtime inzage is niet verplicht.

Deze wetswijziging betekent concreet dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen enerzijds de inzage / afschrift van het DD JGZ en anderzijds het ouderportaal:

  • Inzage / afschrift van het medisch dossier hoeft niet realtime. De JGZ-professional kan daarom, net als nu, een eigen afweging maken of de aanvrager recht heeft op inzage / afschrift en het dossier vooraf bekijken of het zaken afgeschermd moeten worden. Het uitgangspunt is dat gezaghebbende ouders danwel jeugdigen van 12 jaar en ouder volledige inzage hebben tenzij de veiligheid van de jeugdige in gevaar komt of als de privacy van derden geschaad wordt.
  • Het ouderportaal is niet verplicht en en als JGZ-organisaties hier gebruik van maken kunnen ze zelf beslissen wat ze wel en niet aan de cliënt willen laten zien.
    Er is afgesproken dat de landelijke werkgroep een handreiking voor de JGZ schrijven. De handreiking wordt ook naar VWS gestuurd, die eventueel aanbevelingen kan doen voor de handreiking. Daarnaast zullen de vragen die er tot heden zijn gesteld vanuit het JGZ-veld, toegevoegd worden aan dit document waarbij het antwoord wordt gegeven vanuit het perspectief van inzage / afschrift enerzijds en vanuit het ouderportaal anderzijds. De documenten zullen ook op de website van het NCJ gepubliceerd worden.

Het NCJ heeft, naar aanleiding van de wetswijziging, vragen gekregen over mogelijkheden tot scholing op maat over dossiervorming waarbij niet alleen juridische aspecten maar ook de wijze van dossiervorming aan bod komt. Denk hierbij aan neutraal, objectief, feitelijk registreren. De eerste scholingen zijn gegeven en positief ontvangen. Mochten er meer organisaties behoefte hebben aan een scholing over dit onderwerp kan er contact opgenomen worden met Tanja Geerdes-Maas.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.