Nieuws 28 november 2016

De tien meest genoemde vraagstukken over samenwerken in de wijk

Wat doen we met financiële schotten? Hoe maak ik ruimte in mijn agenda? Deze en nog acht andere vragen komen aan bod in de publicatie Samenwerken in de wijk, tien vragen rondom samenwerking tussen sociale wijkteams en andere professionals.

Eén huishouden, één plan, één regisseur: dat is het uitgangspunt van de integrale benadering van veel wijkteams. Dan is goede samenwerking binnen én buiten het wijkteam noodzakelijk. Dat blijkt in de praktijk lastig. Deze publicatie beschrijft de tien meest genoemde vraagstukken over samenwerking tussen wijkteamprofessionals en de professionals daaromheen. Ze zijn verzameld uit onderzoeksrapporten en evaluaties. Deze inventarisatie geeft professionals handvatten om de ervaren dilemma’s en vragen te duiden en te bekijken wat een oplossing kan zijn. De publicatie is een uitgave van Integraal Werken in de Wijk, een landelijk programma dat kennis en expertise over integraal werken ontwikkelt en toegankelijk maakt.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.