Nieuws 27 maart 2017

De Techagenda: Delen is het nieuwe hebben

De ideeën voor de Techagenda worden steeds concreter. Om technologische innovaties voor de hele JGZ-sector te kunnen ontsluiten, begeeft de agenda zich richting een centraal innovatief platform.

De Techagenda is een platform waarop innovaties zijn te vinden op het gebied van jeugdgezondheidszorg voor:

  • Publiek: Jeugdigen en ouders 
  • Professionals: van JGZ-organisaties, maar ook samenwerkingspartners zijn welkom
  • Politiek: Beleidsmakers, management en besturen

Steeds meer JGZ-organisaties ontdekken de kracht van technologie bij de uitvoering van het werk. Zo worden jeugdigen en ouders regelmatig verwezen naar internet voor informatie (bijvoorbeeld groeigids.nl, opvoeden.nl, groterworden.nl, jouwggd.nl, een facebookpagina). Kunnen ouders met behulp van Mijn kind in Beeld advies krijgen over de gezondheid van hun kind, 24 uur per dag, 7 dagen per week. En vullen professionals in Zeeland de jeugdgezondheidszorg met behulp van zorgpaden flexibel in, waarbij soms e-consulten worden toegepast. Mijnkinddossier is het ouderportaal van Topicus-gebruikers: In Utrecht en Kennemerland worden serviceportalen gebruikt voor onder andere het online maken van afspraken.

Beperkte toegang en gebruik

Het aanbod wordt steeds groter, maar de toegang is versnipperd en beperkt. Hierdoor is het niet overzichtelijk wat er allemaal is en in hoeverre innovaties geschikt zijn voor de JGZ. Tegelijkertijd ontwikkelen meerdere organisaties vergelijkbare innovaties. En dat geldt ook voor het Digitaal Dossier (DD) JGZ: Ze hebben allen een vorm van een ouderportaal, bieden veel vergelijkbare functies en hebben daarnaast hun eigen innovaties. De roep om deze innovaties te kunnen delen met collega-organisaties en de wens om ook gebruik te kunnen maken van door andere JGZ-organisaties – met publiek geld ontwikkelde- innovaties wordt steeds luider.

Één platform voor de JGZ

Dat verklaart de koers van de Techagenda: Één platform voor de jeugdgezondheidszorg, waar digitale innovaties breed kunnen worden gebruikt – onafhankelijk van het DD JGZ. Waar samenwerkingspartners en JGZ kunnen samenwerken. Waar jeugdigen en ouders alle informatie vinden over gezond en veilig opgroeien, betrouwbare en gevalideerde informatie. En waar zij digitaal contact kunnen hebben met hun eigen JGZ-organisatie. Dat is wat de Techagenda beoogt – en nog meer.

Met elkaar smeden we zo een sterk bondgenootschap en maken we de publieke en collectieve preventie voor jeugd weer zichtbaar voor de Nederlandse samenleving.

Wil je meedenken over de verdere vormgeving van de Techagenda? Neem dan contact op met Paula Zwijgers.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.