Nieuws 26 januari 2018

De JGZ wil beter aansluiten bij ouders

Het thema ‘aansluiten bij ouders van nu en de toekomst’ kan rekenen op groot draagvlak in de JGZ. Dit bleek uit gesprekken met ruim honderd JGZ-professionals, managers en staf- en beleidsmedewerkers. Het thema staat op de agenda en er worden al veel initiatieven genomen om beter aan te sluiten bij ouders van nu. Tegelijkertijd zijn er nog veel vragen over hoe je aansluiten bij ouders vormgeeft.

In het laatste kwartaal van 2017 voerde het NCJ gesprekken met JGZ-organisaties in het hele land. We zoomden in op de vraag hoe JGZ-organisaties op dit moment aansluiten bij ouders. Staat het thema op de agenda? Welke initiatieven worden al genomen? Waar droomt de JGZ van? En welke kansen en belemmeringen worden gezien wanneer de JGZ meer gaat aansluiten bij ouders?

Wat is ‘aansluiten bij ouders’?
Het thema aansluiten bij ouders kent diverse dimensies. Tijdens de gesprekken met JGZ-organisaties stonden we stil bij:

  • Professionalisering. Het daadwerkelijk centraal stellen van ouders, oudergericht werken en investeren in ouders vraagt iets van het vakmanschap van professionals. Het gaat – naast kennis en vaardigheden – over de grondhouding van waaruit je werkt.
  • Dienstverlening en communicatie. Aansluiten bij ouders vraagt ook iets van de organisatie van de JGZ. Denk aan meer regie geven aan ouders via technologische applicaties, vergroten van de (online) bereikbaarheid en werken op vindplaatsen zoals school en kinderopvang naast het werken vanuit bureaus. Sluiten de communicatiemiddelen aan bij de leefwereld van ouders? Is het beschikbare aanbod voldoende om aan de diverse behoeften van gezinnen te voldoen?

Bekijk de infographic met de voornaamste uitkomsten

Laten we samen investeren in beter aansluiten bij ouders van nu en in de toekomst. Wil je meer weten, sparren of advies? We denken graag met je mee. Neem contact op met Marjolein Krijnen of Marieke Timmermans.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.