Nieuws 25 februari 2015

Congres Jeugd in onderzoek: Weten en doen wat werkt.

Het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren gaat vaak goed, maar roept ook vragen op. Ouders, hulpverleners, onderwijzers en beleidmakers zoeken naar antwoorden. Onderzoek helpt hen daarbij. Op het congres worden veel instrumenten, interventies en programma’s gepresenteerd.

(Kosten)effectiviteit
Hoe zorgen we er nu voor dat we juist in deze periode van transformatie resultaten uit onderzoek benutten ten behoeve van een effectieve praktijk en effectief beleid? Over de volle breedte: van preventie tot en met curatie. Van gezin tot school en buurt. Aandacht voor (kosten)effectiviteit is belangrijk. Evenals weten én doen wat werkt en stoppen met wat niet werkt. Op het congres Jeugd in Onderzoek 2015 wisselen we met elkaar van gedachten over hoe resultaten van onderzoek kunnen worden benut, hoe we kennis over wat werkt gebruiken, verder ontwikkelen en implementeren. Er zijn verschillende workshops over onderzoek in de jeugdgezondheidszorg.

Meer informatie

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.