Nieuws 6 juli 2016

Conferentie ‘Verslavingspreventie en de sociale wijkteams’

Op dinsdag 20 september 2016 organiseren Trimbos-instituut en Verslavings Preventie Nederland (VPN) een conferentie over de vraag: ‘Hoe kan de samenwerking tussen de sociale wijkteams en de verslavingszorg verbeterd worden?’ Kom ideeën opdoen en samenwerkingspartners ontmoeten!

Sociale wijkteams hebben vaak te maken met problemen waarbij overmatig alcohol- en drugsgebruik direct of indirect een rol kunnen spelen. Van huiselijk geweld, schooluitval, financiële problemen tot verstoorde sociale relaties. Toch krijgen medewerkers van sociale wijkteams weinig hulpvragen binnen over problematisch middelengebruik en slechts 13% van de teams werkt samen met de verslavingszorg. Een gemiste kans. Tijdige signalering en aanpak van problematisch middelengebruik helpt voorkomen dat problemen uit de hand lopen. Tijdens deze werkconferentie bespreken we hoe een betere verbinding van de sociale wijkteams met de verslavingszorg de preventieve doelstelling van de teams kan versterken. Daarbij staan we ook stil bij de filosofie van de Wmo: niet zorgen vóór (cliënten) maar zorgen dát (zij hun problemen zelf oplossen). Zelf zien mensen hun middelengebruik zelden als een probleem. Wat zijn de consequenties daarvan voor hulp op het gebied van middelengebruik?

Programma

  •  9:00    Inloop
  •  9:30    Welkom en introductie 
  • 10:00    Middelengebruik als onderdeel van sociale problemen door Mirjam Dijkslag
  • 10:15    Vragen en discussie in subgroepen
  • 11.00    Pauze
  • 11:15    Verbeteren van tijdige signalering van middelengebruik in de wijk
  • 11:30    Vragen en discussie in subgroepen
  • 12:15    Reactie van gemeentelijk bestuurder
  • 12:30    Afronding en vervolg
  • 13.00    Einde conferentie

Voor wie

Hulpverleners, preventiewerkers en andere betrokkenen (beleidsmedewerkers, raadsleden, wethouders) bij sociale wijkteams en verslavingszorg zoals welzijnsinstellingen, MEE, onderwijs, politie, woningcorporaties en organisaties voor jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg. 

Locatie

Trimbos-instituut te Utrecht

Aanmelding

De bijeenkomst is gratis. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan mdevries@trimbos.nl

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.