Nieuws 1 augustus 2014

Commentaarronde Multidisciplinaire  richtlijn Borstvoeding

Graag nodigen wij (jeugd)artsen, (jeugd) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en doktersassistenten, werkzaam in de JGZ 0-4 jaar uit om commentaar te geven op de multidisciplinaire richtlijn “Borstvoeding’. Ook het commentaar van andere professionals die betrokken zijn het ondersteunen van moeders bij het geven van borstvoeding, is welkom.

Commentaar geven kan tot tot en met dinsdag 9 september 2014.

Over de Multidisciplinaire richtlijn Borstvoeding
Het doel van de richtlijn is het ondersteunen van vrouwen die borstvoeding (willen) geven aan gezonde zuigelingen. De richtlijn behandelt onderwerpen die (het continueren) van de borstvoeding bevorderen en bedreigen. Bij begeleiding en ondersteuning bij borstvoeding zijn veel verschillende zorgaanbieders betrokken. Eenduidige up to date informatie en ondersteuning helpt borstvoedende moeders om onderbouwde keuzes te maken over de borstvoedingsperiode.

Specifieke vragen:

  1. In hoeverre is de richtlijn bruikbaar in de JGZ praktijk?
  2. Welke behoefte is er aan ondersteund materiaal voor ouders en/of professionals?

Aandachstpunten:

  • Alleen die commentaren die accordering van de richtlijn in de weg staan, kunnen verwerkt worden (fouten, belangrijke omissies). Geef daarbij uw argumenten aan.
  • Niet-noodzakelijke aanpassingen (uitbreiding/verfraaiing etc.) vallen helaas buiten de scope van dit project.
  • Wij ontvangen de commentaren graag in een Word-bestand, o.v.v. pagina- en regelnummers.
  • Wij verzoeken u om uw commentaren zo concreet mogelijk weer te geven. Zo kunnen we ieders expertise optimaal inzetten. Dus b.v. bij het ontbreken van een referentie, graag een suggestie en bij onjuiste/onduidelijke tekst, graag een concreet nieuw tekstvoorstel met argumentatie.

Reacties en/of eventuele vragen kunnen verstuurd worden naar yvonne.schonbeck@tno.nl  

Voor het ontwikkelen van de richtlijn is een werkgroep met experts opgericht. Deze werkgroep was multidisciplinair, met vertegenwoordigers van beroepsverenigingen die een rol hebben in de zorg rondom borstvoeding, en vertegenwoordigers van borstvoedingsorganisataties .

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.