Nieuws 24 augustus 2015

Commentaarronde JGZ-richtlijn Angst

Hierbij wordt u uitgenodigd op het concept van de JGZ-richtlijn angst te reageren. Dit kan tot 1 december 2015.

Angst hoort bij een normale ontwikkeling; het is een basis-emotie. Normale angst kan zelfs nuttig zijn bij gevaar en hoeft als zodanig geen probleem te zijn. Daarentegen is een angststoornis een van de meest voorkomende psychische problemen onder jeugdigen. Een angststoornis komt voor bij 2,5% van de jonge kinderen (2-3 jaar) en loopt op tot 12% bij jeugdigen van 18 tot 24 jaar. Problematische angst onderscheidt zich van de angststoornis, doordat er geen beperkingen zijn in het sociaal functioneren en de uitingsvorm van de angst past bij de leeftijd. Bij een angststoornis is er sprake van hevige en chronische angst die een ernstige belemmering vormt in het dagelijks leven.

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen normale angst, problematische angst of een angststoornis. Voor de ondersteuning van het handelen van de JGZ-professional, zoals voorlichten, preventie, signaleren, behandelen/begeleiden en indien nodig toeleiden naar zorg en verwijzen, wordt een JGZ-richtlijn Angst ontwikkeld. De richtlijn is een leidraad voor JGZ-professionals om voor de individuele jeugdige (en ouder) de juiste afwegingen te maken. De richtlijn wordt ontwikkeld in opdracht en met financiering van ZonMw

Momenteel wordt de nieuwe richtlijn in de praktijk getest, daarnaast vindt een schriftelijke landelijke commentaarronde plaats.
Hierbij heeft de richtlijnontwikkelaar een aantal vragen.

  1. Is de richtlijntekst afdoende concreet en leesbaar; is deze herkenbaar? 
  2. Is de richtlijn praktisch uitvoerbaar? 
  3. Zijn de stappen in het signaleringsproces, de afzonderlijke interventies en toeleiden naar zorg in hun onderlinge samenhang voldoende beschreven/uitgewerkt? Ontbreken er stappen of interventies? 
  4. Is de onderbouwing volledig; is er belangrijk wetenschappelijk bewijs onvermeld verbleven?

Deze richtlijn wordt ontwikkeld met financiering van ZonMw.


De concept richtlijn
lezen kan op twee manieren

De richtijnontwikkelaar vraagt om uw commentaar op de richtlijn in de commentaartabel te zetten en daarbij paginanummer en regelnummer te vermelden. Als u tekst wilt aanpassen mag u daarbij een tekstvoorstel doen. De richtlijn werkgroep bundelt de ontvangen commentaren en verwerkt deze in een definitieve versie van de richtlijn.

Feedback geven op de concept JGZ-richtlijn Angst via de commentaartabel kan tot uiterlijk 1 december 2015 per e-mail, te sturen naar Nelleke van Zon, nzon@trimbos.nl

Voor meer informatie over de richtlijn
dr. Henny Sinnema, projectleider
Email hsinnema@trimbos.nl
Tel. 030-2959225

Veel dank voor uw medewerking!

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.