Nieuws 6 oktober 2020

Commentaarronde conceptrichtlijnen Vaccinatie Prematuren en Vaccinatie en Afweerstoornissen

Het RIVM vraagt feedback op de conceptrichtlijn Vaccinatie Prematuren en op de conceptrichtlijn Vaccinatie Afweerstoornissen. De RVP-richtlijn vaccinatie van prematuren geeft een onderbouwing en verdere uitwerking van de kaders, die in de richtlijn ‘Uitvoering RVP’ in relatie tot prematuren zijn beschreven. De richtlijn vaccinatie en afweerstoornissen ondersteunt de professional bij het verantwoord toedienen van RVP-vaccinaties bij kinderen en zwangere vrouwen, die een onderdrukt afweersysteem hebben.

We willen je graag vragen als gebruiker om deze concept RVP richtlijnen te bekijken en zo nodig aan te vullen of van inhoudeljk commentaar te voorzien. Dit kan tot 24 oktober.

Conceptrichtlijn Vaccinatie Prematuren >

Conceptrichtlijn Vaccinatie en afweerstoornissen >

Commentaar

Graag vernemen we je commentaar (algemeen, inhoudelijk, tekstueel) en de aard van het commentaar (aanpassing, toevoeging, verwijdering). Indien je een aanpassing of toevoeging hebt, horen we graag het tekstvoorstel met (indien van toepassing) relevante referenties. Wij zijn naast suggesties voor de inhoud ook geïnteresseerd in suggesties voor de bruikbaarheid en verheldering van onduidelijkheden.

Geef daarbij aan:

  • Om welke richtlijn het gaat
  • De aard van het commentaar
  • Je suggesties voor verbetering

 Je feedback op de richtlijnen kun je tot 24 oktober sturen naar NCJ-adviseur Peter Hulsen via phulsen@ncj.nl.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.