Nieuws 21 oktober 2016

Blog: ‘Meer preventie, meer veiligheid, minder kosten’

Met het programma VoorZorg richt het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid zich op jonge kwetsbare moeders in risicovolle situaties die zwanger zijn van hun eerste kindje. Vanaf de zwangerschap totdat het kindje twee jaar is, komt de VoorZorg verpleegkundige regelmatig thuis op bezoek. Het uitgangspunt is om de moeder te versterken in haar vaardigheden als moeder en haar te helpen haar gedrag te veranderen om in een veilige situatie te komen.

Paul van der Velpen heeft een blog geschreven over het belang van investeren in preventie bij jonge kinderen. “En hoe jonger kinderen zijn die de juiste aandacht en begeleiding krijgen, hoe groter de financiële, maatschappelijke en persoonlijke winst. Mijn stelling: als we willen bezuinigen binnen het domein veiligheid, dan moeten we nu gaan investeren in preventieve zorgactiviteiten, op zo’n jong mogelijke leeftijd.” VoorZorg is hier bij uitstek een goed programma voor. “Behalve een aantal effecten op kortere termijn, laat Amerikaans onderzoek zien dat kinderen van moeders, die hebben deelgenomen, op 15-jarige leeftijd 50 tot 60% minder antisociaal gedrag vertonen. Ook uit Nederlands onderzoek blijkt dat de kosten voor het programma met winst worden terugverdiend.”

Lees de volledige blog ‘Meer preventie, meer veiligheid, minder kosten’ op Binnenlands Bestuur

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.