Nieuws 19 november 2018

Blog ‘En Dylan…?’ van Riet Haasnoot

Deze week is het de Week tegen Kindermishandeling met het thema: Ik maak het verschil. Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Ook dit jaar organiseren verschillende JGZ-organisaties een activiteit tijdens de Week tegen Kindermishandeling, voor zowel ouders als voor andere JGZ-professionals. Het NCJ vroeg Riet Haasnoot om voor de Week tegen Kindermishandeling een blog te schrijven. Dit deed ze naar aanleiding van de lezing “Voorzichtig, breekbaar.
Over kinderrechten en kindermishandeling” die op 2 oktober in Utrecht plaatsvond. Bij deze lezing waren ongeveer 50 studenten aanwezig die ingingen op verschillende cases rondom kinderrechten en kindermishandeling.

LEES DE BLOG VAN RIET HAASNOOT >

Zorgen over een kind?

Voor professionals is de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld de leidraad voor het omgaan met vermoedens van kindermishandeling. De meldcode geeft aan wanneer je advies vraagt of meldt bij Veilig. Lees wat je als professional van Veilig Thuis kunt verwachten.

Rol van de JGZ

Het is belangrijk dat je als JGZ-professional kennis hebt van preventie van kindermishandeling. Het actieplan Kindermishandeling helpt JGZ-organisaties om kindermishandeling te voorkomen en aan te pakken. De ambitie is om kindermishandeling met tien procent terug te brengen in 2020 (ten opzichte van 2016).

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.