Nieuws 16 november 2016

Bewezen effectief: bijna twee keer minder meldingen van Kindermishandeling

Waarom hebben programma’s en interventies nog niet zichtbaar geresulteerd in minder kindermishandeling? Die vraag wordt opgeworpen in het eindrapport van de TaskForce Kindermishandeling en seksueel misbruik. Maar: er zijn wel degelijk bewezen effectieve interventies. De Nederlandse jeugdgezondheidszorg beschikt namelijk over VoorZorg, een programma dat jonge moeders in risicovolle omstandigheden begeleidt.

Met bewezen resultaten. De meldingen van vermoeden van kindermishandeling bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) zijn in 2012 onderzocht. Hieruit blijkt dat in de groep die gebruik maakt van het programma VoorZorg bijna twee keer minder meldingen van kindermishandeling voorkwamen dan in de controlegroep. Dit is een significant verschil.

Inmiddels zetten meer dan tien JGZ-organisaties in zo’n vijftig gemeenten door heel Nederland VoorZorg in. VoorZorg kent nog veel meer bewezen positieve effecten, namelijk minder huiselijk geweld en minder roken tijdens de zwangerschap. VoorZorg vergroot de ontwikkelingskansen van de moeders en kinderen en bevordert de gezondheid van moeder en kind. De ambitie is dat iedere doelgroepmoeder in Nederland toegang krijgt tot VoorZorg, er is nog wat te doen!

Meer informatie?
Meer informatie over de interventie VoorZorg vind je op de speciale VoorZorg website. Interesse om VoorZorg ook in je gemeente te implementeren? Neem dan contact op met Marieke Timmermans.

Ook is er de VoorZorg-infographic met informatie over hoe het programma werkt, wat de positieve effecten voor moeder en kind zijn en wat de kosten en voordelen van VoorZorg voor jouw gemeente of regio zijn.

 

Interessant artikel? Lees ook:

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.