Nieuws 27 november 2014

Besluit publieke gezondheid gepubliceerd

Vandaag is in het Staatsblad de amvb gepubliceerd waarmee het Besluit publieke gezondheid zodanig wordt gewijzigd dat het onderscheid tussen een uniform deel en een maatwerk deel van de jeugdgezondheidszorg vervalt. Het Basispakket JGZ is daarmee per 1 januari 2015 van kracht.

https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-449.html

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.