Nieuws 30 oktober 2014

Bert Prinsenprijs 2014 voor project BOOT

De Bert Prinsenprijs 2014 is gewonnen door Emma Verspoor met het Keukentafel-project van de Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling (BOOT) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De prijs werd vanmiddag uitgereikt tijdens het symposium ‘Opvoedingsondersteuning, wat moet ik er mee?’ in Ede.

‘De keukentafel is de plek waaraan je als kind gaat zitten na schooltijd met een kopje thee om te vertellen hoe je dag was, je huiswerk te maken of te lezen als één van je ouders aan het koken is. Voor velen is dit vanzelfsprekend en herkenbaar, maar voor veel gezinnen ook niet’. In het Keukentafel-project begeleiden HvA-studenten 15 weken lang gezinnen in een aandachtswijk van Amsterdam. In samenwerking met scholen en organisaties in de wijk focussen zij op een goede thuis-leeromgeving, schoolse vaardigheden en het gezinsleven in het algemeen. De eerste zeven weken staan in het teken van het ondersteunen van het kind; daarna gaan ouders meer participeren en is het de bedoeling dat ouders geleidelijk de rol van de student overnemen. De student fungeert zo als rolmodel en het gezin fungeert als een ontmoeting met (culturele) diversiteit voor de student.

‘Opvoeden is iets van ons allemaal’
Sterkte punten van het Keukentafel-project vond de jury het vernieuwende karakter, de opvoedingsondersteunende kracht, de methodische aanpak, de potentiële implementeerbaarheid elders en de betrokkenheid van de doelgroep. Sterk vindt de jury bovendien dat het project een multidimensioneel perspectief biedt op opvoeden, doordat kinderen, ouders en gezinnen worden verbonden met zowel de buurt als met studenten en de hogeschool. Opgroeien en opvoeden worden daarbij gezien als uitdagingen in een veelomvattende en multiculturele context. De steun van iedereen kan daarbij een welkome bijdrage leveren aan het opvoeden en opgroeien van elk kind. ‘Opvoeden is iets van ons allemaal’ wordt hiermee voortdurend in de praktijk gebracht. Verder blinkt het project volgens de jury uit door de continue kritische evaluatie door onderzoek, zelfreflectie en evaluaties door de gezinnen, de stevige theoretische onderbouwing vanuit de tutor-methodiek, een goed gedocumenteerde pedagogische en maatschappelijke visie en het innovatieve vermogen.

Adviesuren
De prijs bestaat uit een beeld en een oorkonde. Daarnaast stellen de landelijke kennisinstituten Nederlands Jeugdinstituut en Nederlands Centrum Jeugdgezondheid beide vier adviesuren beschikbaar aan het winnende initiatief.

Genomineerden
Andere genomineerden voor de prijs waren Zo vader Zo Zoon en Groei & Glunder. Speciale vermelding maakte de jury over Zo Vader Zo Zoon: ‘een bijzonder innovatief en potentieel zeer krachtig initiatief, dat uitblinkt in zijn keuze voor de ondersteuning van vaders, een doelgroep die in de opvoedingsondersteuning veel te vaak onderbelicht blijft’.

Bert Prinsenprijs
Met de Bert Prinsenprijs, die in 2012 voor het eerst werd uitgereikt, willen het Nederlands Jeugdinstituut en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid aanstormend pedagogisch talent stimuleren en innovaties in de preventieve zorg voor jeugd onder de aandacht brengen. De prijs is ingesteld bij de pensionering van Bert Prinsen bij het NJi. Hij zet zich al ruim veertig jaar op bevlogen wijze in voor de professionalisering van de jeugdgezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en preventieve jeugdzorg in Nederland.

Meer informatie
Website Keukentafel-project
Achtergrond Bert Prinsenprijs

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.