Nieuws 15 juni 2015

BDS-protocollen voor uniforme registratie

Het nieuwe BDS-protocol voor de JGZ-richtlijn Niet Scrotale testes is beschikbaar. Daarnaast wordt voor het eerst in de praktijktest voor de richtlijn Vroegtijdige opsporing gehoorstoornissen ook een concept BDS-protocol getoetst. Een BDS-protocol geeft aanwijzingen voor de registratie in het DD JGZ op basis van de gegevensstandaard Basisdataset JGZ. Daarmee wordt de uniformiteit in de registratie bevorderd. Het nieuwe BDS protocol is gepubliceerd op de NCJ website 

https://www.ncj.nl/informatisering-jgz/bds-protocollen

Een Basisdataset(BDS)-protocol is een halffabricaat ten behoeve van JGZ-organisaties en biedt ondersteuning om een registratieprotocol voor de eigen organisatie op maat te maken, passend bij het eigen Digitaal Dossier JGZ (DD JGZ). Per organisatie is het DD JGZ immers anders ingericht. Voor veel JGZ-richtlijnen is nu een BDS protocol beschikbaar.

Concept BDS-protocol testen in de praktijk
Sinds kort wordt het concept BDS protocol van een JGZ- richtlijn meegetest wanneer de concept JGZ-richtlijn wordt uitgetest in de praktijktest. Hierbij testen JGZ-professional nu niet alleen richtlijn uit, maar ook het BDS protocol. De JGZ-richtlijn vroegtijdige opsporing gehoorstoornissen is de eerste richtlijn waarbij het BDS protocol wordt mee getest.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.