Nieuws 1 september 2014

BDS-protocollen voor uniforme registratie in de JGZ

Om de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg te bevorderen, worden richtlijnen ontwikkeld. Tot nu toe bleef de registratie van de zorg daarbij buiten beeld. Dat komt nu verandering in. Het NCJ heeft in samenwerking met de richtlijnontwikkelaars en de redactieraad van de BDS, BDS-protocollen ontwikkeld met aanwijzingen voor de registratie van de zorg voor het kind op basis van de gegevensstandaard Basisdataset JGZ. Daarmee wordt de uniformiteit in de registratie bevorderd. En uniforme registratie conform de BDS, vergroot de toepassing van het DD JGZ enorm: dossiers kunnen eenvoudig in de vorm van een bericht worden uitgewisseld en er kunnen breder dan alleen op lokaal niveau, gegevens worden gegenereerd en vergeleken.
Een BDS-protocol is een halffabrikaat. Het vormt de basis voor het inregelen van de registratie in de eigen werkwijze en het eigen DD JGZ. Per organisatie is het DD JGZ immers anders ingericht. Dat betekent dat voor elk BDS-protocol een vertaalslag moet plaatsvinden naar het eigen DD JGZ.
Op onze pagina BDS-protocollen zijn de volgende protocollen te vinden:

  • Opsporing visuele stoornissen
  • Huid
  • Pesten
  • Uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen 
  • Te vroeg en/of small for gestational age geboren kinderen
  • Voedselovergevoeligheid
  • Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.