Nieuws 10 januari 2017

Artikel ‘Waar bewegen basisschoolleerlingen zich eigenlijk?’

Van Kan, Vos, en Kremers (2016) concluderen in hun studie over zitgedrag bij basisschoolkinderen dat het basisonderwijs een grotere invloed kan hebben op het beweeggedrag van kinderen. Hiervoor is het nodig dat de lesinhoud van de gymles de alledaagse context meeneemt. Zo kunnen kinderen de lesinhoud beter toepassen op hun dagelijks leven.

Door metingen met beweegmeters en GPS kregen de onderzoekers een beter beeld van wanneer kinderen bewegen. Dit is tijdens de gymles, in de pauzes, in de vrije tijd en tijdens het transport naar en van school. Vooral de laatste levert een sterkere bijdrage aan het totale beweeggedrag van kinderen dan werd gedacht. Gymlessen kunnen vooral meer bijdragen als ze verbinding leggen met contexten buiten de gymles. Bijvoorbeeld door kinderen vaardigheden aan te leren waardoor ze actief transport naar school kunnen gebruiken.

>> Lees het hele artikel 

 

Bron: Van Kan, S., Vos, S. & Kremers, S. (2016). Waar Bewegen Basisschool Leerlingen zich Eigenlijk? Nieuwe Technieken Leveren Nieuwe Inzichten op. Lichamelijke Opvoeding Magazine, 103 (8), 19-21. 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.