Nieuws 7 maart 2014

App Meldcode vernieuwd

De App Meldcode die professionals helpt in te grijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling, is vernieuwd. De app geeft de vijf stappen van de Meldcode met uitleg en biedt de mogelijkheid direct met de juiste instanties in contact te treden. Vanaf nu is het mogelijk om notities en/of extra stappen te maken en deze te delen met collega’s. Zo kunt u de app op maat maken voor uw eigen organisatie.

Meldcode

De Meldcode is een stappenplan dat professionals kunnen gebruiken als ze vermoedens van mishandeling hebben. Veel beroepsgroepen werken al met een meldcode, maar nog niet allemaal. Onderzoek wijst uit dat hulp- en zorgverleners en leraren die met een meldcode werken 3 keer zo vaak ingrijpen als collega’s die zo’n code niet voorhanden hebben.

Door te werken met de Meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de professional. Het stappenplan van de Meldcode biedt houvast bij die afweging.

De app is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS ter ondersteuning aan beroepskrachten die onder de reikwijdte van de Wet Meldcode vallen. De App is voor iPhone, iPad en Android gratis te downloaden in de App store.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.