Nieuws 23 januari 2017

Alles over VoorZorg in de VoorZorg-infographic

Ken je de VoorZorg-infographic al? Hiermee kun je direct zien hoe VoorZorg werkt, hoe veel vrouwen er per gemeente in aanmerking komen voor VoorZorg, wat het programma oplevert en wat het kost.

VoorZorg ondersteunt kwetsbare jonge moeders vanaf de zwangerschap totdat het kind twee jaar is. Uit onderzoek is gebleken dat VoorZorg kindermishandeling voorkomt. De infographic geeft niet alleen informatie over het programma, maar laat ook de positieve effecten en de kosten en baten per gemeente zien, wanneer zij VoorZorg inzetten.

VoorZorg en het NCJ

VoorZorg bestaat uit een intensief programma met huisbezoeken door speciaal hiervoor opgeleide VoorZorg-verpleegkundigen van JGZ-organisaties. Het programma is aanvullend op de reguliere JGZ. Het NCJ beheert VoorZorg, bewaakt de kwaliteit van het programma, stimuleert de landelijke uitrol en implementatie in JGZ-organisaties en de regelt de doorontwikkeling van VoorZorg.

Meer informatie

Meer informatie is vind jeĀ op de NCJ-VoorZorgwebsite. Heb je interesse om VoorZorg in je gemeente te implementeren? Neem dan contact op met Trudy Dunnink.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.