Nieuws 14 november 2014

A.J. Swaakprijs uitgereikt aan dr. M.H.C. (Meinou) Theunissen

De tweejaarlijkse dr. A.J. Swaakprijs beoogt de kwaliteit van de Jeugdgezondheidszorg in Nederland een stimulans te geven. De prijs is ingesteld door de toenmalige Provinciale Noord-Brabantse Kruisvereniging en wordt tegenwoordig uitgereikt door de Stichting
dr. A.J. Swaakprijs, op voordracht van een commissie van deskundigen.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Artsen vereniging Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) is op 13 november 2014 de prijs van 5000 euro uitgereikt aan dr. M.H.C. (Meinou) Theunissen.

Mevrouw Theunissen kreeg de prijs omdat zij een proefschrift schreef van een hoog wetenschappelijk niveau, maatschappelijk relevant en van groot belang voor de uitvoeringspraktijk van de Jeugdgezondheidszorg. In dit proefschrift werden de resultaten gepresenteerd van verschillende onderzoeken, die alle tot doel hadden de vroegtijdige signalering van psychosociale problemen door de Jeugdgezondheidszorg te verbeteren. De bevindingen die dr. Theunissen rapporteerde in haar proefschrift ‘The early detection of psychosocial problems in children aged 0-6 years by Dutch Preventive Child Healthcare: professionals and their tools’ kunnen dan ook in belangrijke mate bijdragen aan het optimaliseren van de kwaliteit van de preventieve zorg voor kinderen. Het proefschrift bevat heldere adviezen wat betreft het gebruik van oudervragenlijsten in combinatie met preventief gezondheidsonderzoek en concrete aanknopingspunten voor verdere verbetering van de kwaliteit van de preventieve zorg voor kinderen.
Het betreft daarmee een proefschrift dat perfect past bij het doel van de
dr. A.J. Swaakprijs: het stimuleren van de kwaliteit van de Jeugdgezondheidszorg.

Een eervolle vermelding ging naar de onderzoeksgroep ‘Pinkeltje’ van het UMC Groningen voor het in kaart brengen van de groei en ontwikkeling van matig te vroeg geboren kinderen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van dr. J.M. (Jorien) Kerstjens en dr. I.F.A. (Inger) Bocca Tjeertes.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.