Nieuws 2 april 2014

Adviesrapport monitoring richtlijnen

Richtlijnen leveren een bijdrage aan de kwaliteit van het professioneel handelen. Om dit te bereiken is het van belang dat richtlijnen daadwerkelijk worden gebruikt zoals bedoeld. Inzicht in het gebruik van de richtlijnen geeft JGZ-organisaties de kans te sturen op hun implementatie- en borgingsstrategieën. Het NCJ wil JGZ-organisaties hierin ondersteunen door een monitoringsstructuur te ontwikkelen die feedback levert over het invoeringsproces.

Als een JGZ-richtlijn niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd, of als de kwaliteit van de uitvoering onvoldoende is, blijven de met de richtlijn beoogde effecten voor jeugdigen uit. 

Het NCJ heeft TNO gevraagd advies te geven over welke methoden geschikt zijn om het gebruik van richtlijnen in en door de JGZ te meten. Onderdeel van het advies betreft een overzicht van gebruiksmaten en meetmethoden. Uitgangspunten bij de totstandkoming van het advies zijn een onderbouwing vanuit de literatuur en de behoeften van JGZ-organisaties met betrekking tot het meten van gebruik van de richtlijnen en ondersteuning daarbij vanuit het NCJ.

Het rapport levert voor het NCJ de onderbouwing voor het inrichten van de monitoringsstructuur die JGZ-organisaties helpt bij het meten van het gebruik van richtlijnen. Uit het rapport blijkt dat veel meetmethoden ook van invloed zijn op het borgen van richtlijnen. Daarom zal de structuur zowel ondersteunen bij de borging als bij het meten van richtlijnen in de eigen JGZ-organisatie. Zo wordt gebruik van richtlijnen bevordert om te kunnen bijdragen aan de gezondheid van jeugdigen.

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.