Nieuws 28 augustus 2014

Adolescentencontactmoment hard nodig

Extra contactmoment adolescenten hard nodig. Naarmate jongeren meer in de pubertijd terecht komen, wordt een aantal gezondheidsrisico’s groter.

Dit staat in een onderzoek van het UMCG dat recent is gepubliceerd. Het extra contactmoment van JGZ-organisaties draagt bij aan bewustwording van die risico’s onder jongeren en het signaleren en adviseren ten behoeve van een gezonde leefstijl.

Het ministerie van VWS heeft in 2012 15 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten voor het ontwikkelen van een extra preventief contact met adolescenten. Dit onderzoek toont aan dat het contactmoment een kans is om adolescenten te bereiken met preventie in een kwetsbare periode. Hiermee gaan de GGD’en en JGZ-organisaties in op de behoeften van scholen, ouders en de jongeren zelf. Dit extra contactmoment ondersteunt jongeren om zich te ontwikkelen tot gezonde individuen die kunnen participeren in de maatschappij.

Alle jongeren hebben aandacht nodig
De resultaten laten zien dat problemen op een aantal terreinen sterk toenemen in de adolescentie. Die toename is sterker in bepaalde groepen, zoals jongeren met laag opgeleide ouders en in lagere schoolniveaus. De verschillen tussen groepen zijn echter relatief klein, alle jongeren hebben aandacht nodig. Een goede taxatie vooraf van de risico’s die jongeren lopen kan daarbij helpen om zo goed mogelijk advies te geven. Preventieprogramma’s kunnen dan op maat aan jongeren worden aangeboden, zoals voorlichting en leefstijladvies op maat.

Download rapport

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.