Nieuws 27 maart 2018

Aansluiten bij ouders: handreiking vaderbetrokkenheid

Sardes, onderzoeks- en adviesbureau in de educatieve sector, ontwikkelde – samen met een groot aantal organisaties – een handreiking vaderbetrokkenheid. Veel vaders zijn al betrokken bij de opvoeding en zorg voor hun kind. Echter, vooral mannelijke opvoeders worden nogal eens vergeten in de communicatie over de opvoeding en het kind. De handreiking kan organisaties helpen om vaders meer te betrekken bij de zorg en opvoeding van jonge kinderen.

“Ook als je de uitnodiging nadrukkelijk aan alle ouders richt, komen er vooral moeders naar ouderavonden, het consultatiebureau of als hulpouder.” Veel vaders voelen zich nog niet gelijkwaardig behandeld. Daarom heeft Sardes aan een grootschalig project gewerkt ten behoeve van het versterken van de rol van alle opvoeders. Hierbij ligt de nadruk op alle betrokkenen die voor een kind van belang kunnen zijn: moeders, vaders, oma’s, opa’s, vrienden enzovoort.

Om de rol van alle opvoeders te versterken heeft Sardes het Platform Zorgend Ouderschap opgericht. Hieraan nemen vertegenwoordigers van overkoepelende organisaties voor kinderen van 0 tot 6 jaar deel, waaronder het NCJ. Samen met het Platform worden activiteiten geïnitieerd die bijdragen aan het betrekken van de hele omgeving van een kind.

Thema ‘aansluiten bij ouders’

In het laatste kwartaal van 2017 voerde het NCJ gesprekken met JGZ-organisaties in het hele land. Er werd ingezoomd op de vraag hoe JGZ-organisaties op dit moment aansluiten bij ouders. Tijdens de gesprekken met JGZ-organisaties werd stilgestaan bij:

  • Professionalisering. Het daadwerkelijk centraal stellen van ouders, oudergericht werken en investeren in ouders vraagt iets van het vakmanschap van professionals. Het gaat – naast kennis en vaardigheden – over de grondhouding van waaruit je werkt.
  • Dienstverlening en communicatie. Aansluiten bij ouders vraagt ook iets van de organisatie van de JGZ. Denk aan meer regie geven aan ouders via technologische applicaties, vergroten van de (online) bereikbaarheid en werken op vindplaatsen zoals school en kinderopvang naast het werken vanuit bureaus. Sluiten de communicatiemiddelen aan bij de leefwereld van ouders? Is het beschikbare aanbod voldoende om aan de diverse behoeften van gezinnen te voldoen?

Bekijk de infographic met de voornaamste uitkomsten >

De Handreiking Vaderbetrokkenheid kan helpen om beter aan te sluiten bij ouders. Het kan gebruikt worden om organisaties en professionals bewust te maken van de rol van de vader en de vader als gelijkwaardige gesprekspartner te betrekken bij de communicatie over kinderen. In de handreiking vind je goede voorbeelden, achtergrondinformatie en vele praktische tips.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.