Nieuws 14 augustus 2014

Aankondiging: 7 oktober 2014 Masterclass Kwaliteit, Privacy en Security

Hoe zit het met de kwaliteit, privacy en security van het DD JGZ? 

Het DD JGZ wordt steeds breder toegepast. Niet alleen om de individuele ontwikkeling van de zorg voor het kind te kunnen volgen, maar ook worden gegevens digitaal gedeeld en wordt managementinformatie gegenereerd uit het dossier. Voor deze toepassingen gelden allerlei regels op het gebied van privacy en security. Vragen die dan oprijzen zijn: Moet ik altijd toestemming vragen als ik gegevens deel met een collega(-organisatie)? Wat zijn belangrijke beveiligingseisen?

Door al deze ontwikkelingen wordt het steeds belangrijker de zorg voor het kind op eenduidige en uniforme wijze te registreren. Want dan pas leveren de brede toepassingen van het DD JGZ hun meerwaarde op. Hoe staat het eigenlijk met de kwaliteit van de registratie? En hoe kan ik die bevorderen?

In deze masterclass komen allerlei vraagstukken aan bod op het gebied van kwaliteit, privacy en security.

Door wie?
De masterclass wordt georganiseerd door het NCJ in samenwerking met ActiZ, GGD GHOR Nederland en Nictiz.
Huub Hoofs van de universiteit Maastricht is aanwezig om te vertellen over zijn onderzoek naar de kwaliteit van de data in een DD JGZ. We horen van een JGZ-organisatie hoe zij werken aan de kwaliteit van hun registratie.
Veel juridische kennis over de privacy & security van (medische) data is aanwezig bij het advocatenkantoor Louwers IP|Technology Advocaten. Huub de Jong en Femke Vos van dit kantoor zullen daarop ingaan via een presentatie en vragen beantwoorden.

Voor wie?
De masterclass is in de eerste plaats bedoeld voor hen die vanuit hun functie als stafarts- of verpleegkundige, dan wel als (functioneel) applicatiebeheerder betrokken zijn bij de ontwikkelingen rondom het DD JGZ. Andere belangstellenden zijn uiteraard ook van harte welkom.

Waar en wat kost het?
De masterclass vindt plaats op 7 oktober van 9.30 tot 16.00 bij Meet & Discover! in de Society 3.0-zaal. (Stadsring 2, 3811 HR Amersfoort)
Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze masterclass.

Aanmelden
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar pzwijgers@ncj.nl met vermelding van uw naam, functie, e-mailadres en de naam van de organisatie waar u werkt.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.