Nieuws 24 januari 2023

Aandacht voor het opleiden van jeugdverpleegkundigen

Suzanna van Dam en Minke Vellinga zijn al twee jaar in gesprek met ministerie VWS om de post-HBO opleiding tot jeugdverpleegkundige gesubsidieerd te krijgen. Ondanks groeiende aandacht voor leefstijl en preventie wordt de opleiding tot jeugdverpleegkundige nog niet aan iedereen aangeboden. Hoe kunnen JGZ-organisaties dit plan ondersteunen?

Oproep aan de politiek

18 januari vond het debat ‘arbeidsmarkt in de zorg’ plaats. Suzanna van Dam (namens V&VN) en Minke Vellinga (NCJ) hebben voorafgaand hieraan oproepen gedaan aan de politiek om het investeringsplan post-HBO tot jeugdverpleegkundige op de agenda te krijgen, onder meer met onderstaande vlog.

Jacqueline van de Hillen heeft dit verzoek opgepakt en aan minister Conny Helder een vraag gesteld: “In het algemeen moeten we meer aandacht hebben voor en prioriteit geven aan het opleiden voor beroepen buiten het ziekenhuis, daarbij [afgaand op] ramingen van het capaciteitsorgaan en bekendheid geven aan deze beroepen. Ook ontbreken nog beroepen en worden deze anders gefinancierd zoals de jeugdverpleegkundige [post-] HBO. Kan de minister hierop een reactie geven?” De minister zal hier op een later moment op terugkomen. In de tussentijd gaan Suzanna en Minke door met verschillende activiteiten om de opleiding tot jeugdverpleegkundige zo snel mogelijk gesubsidieerd te krijgen.

JGZ-organisaties: kom in actie!

Daarnaast is dit ook een oproep aan JGZ-organisaties om niet te wachten op de subsidiëring van de post-HBO opleiding tot jeugdverpleegkundigen, maar zelf ook actie te ondernemen. Dit kan door de opleiding vast aan te bieden aan de verpleegkundigen die werkzaam zijn in de JGZ. Maar ook door alvast voor te sorteren op deze subsidiëring door de randvoorwaarden in te richten, zoals de functiebeschrijving, de functiewaardering en de begeleiding van de jeugdverpleegkundigen in opleiding. Heb je vragen hierover? Neem contact op met Suzanna van Dam of Minke Vellinga.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.