Nieuws 30 november 2018

Aandacht voor cijfers geoorloofd schoolverzuim

In Nederland is er de laatste jaren veel aandacht voor ongeoorloofd verzuim. Eerder was de remedie vooral het straffen van deze leerlingen en hun ouders. Gelukkig is inmiddels de tendens dat ongeoorloofd verzuim als signaal wordt gezien en dat hulp nodig is. Cijfers van ongeoorloofd verzuim worden landelijk geregistreerd bij DUO. Opvallend is dat er geen landelijke cijfers bekend zijn van geoorloofd verzuim (waaronder ziekteverzuim). Iedere school dient deze wel bij te houden, maar er zijn handelingen van school nodig om hier overzicht in te krijgen en dus tijdig hulp in te kunnen schakelen. Wat verandert de JGZ hieraan in 2019?

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.