Inspiratie

Op deze pagina vind je een selectie van relevante informatie en inspiratie. Bekijk onze NCJ-publicaties, luister onze podcasts, laat je inspireren door blogs of selecteer de thema’s waar jij benieuwd naar bent.

Tip: als je wilt filteren op zowel type als thema, vink ze hieronder dan allebei aan. 

Type’s

Thema’s

NCJ publicatie

Stippel-Brigade: motorische problemen screenen

Welk screeningsinstrument kan de JGZ het beste gebruiken om motorische ontwikkelingsproblematiek te signaleren? Onderzoekers van Dokkum et al. evalueren in hun systemische review meerdere instrumenten. De Stippel-Brigade las het artikel en beschrijft wat de JGZ hiermee kan.

NCJ publicatie

Stippel-Brigade: ACEs en PACEs

Van Adverse Childhood Experiences (ACEs) hebben we inmiddels (bijna) allemaal wel eens gehoord en we weten hoeveel invloed ze hebben. Het goede nieuws is dat er ook PACEs bestaan, Protective And Compensatory Experiences, en dat die wel degelijk ook veel invloed hebben – bijvoorbeeld op ouderschap en opvoeding. De Stippel-Brigade las hier deze maand over in het artikel ‘Positieve jeugdervaringen hebben een beschermend effect op de schadelijke gevolgen van negatieve jeugdervaringen’.

NCJ publicatie

Stippel-Brigade: 10 jaar SDQ

Deze maand las de Stippel-Brigade een artikel over onderzoek dat gedurende tien jaar werd uitgevoerd onder middelbare scholieren in de regio Amsterdam met behulp van de SDQ. Het artikel geeft meer inzicht in de trends van emotionele problemen en gedragsproblemen onder jongeren. Ook in het licht van de coronacrisis is deze kennis relevant.

NCJ publicatie

Stippel-Brigade: Samen screenen op TOS

Margot Bochane stelt in haar proefschrift dat met de huidige taal-screeningsmogelijkheden binnen de JGZ niet alle kinderen die gebaat zouden zijn bij vroegtijdige interventies op het gebied van taalontwikkeling, gesignaleerd worden.

NCJ publicatie

Stippel-Brigade: Obesity absenteism

In de door ons gelezen systematic review wordt beschreven dat kinderen met overgewicht of obesitas een verhoogd risico hebben op veelvuldig schoolverzuim. Veelvuldig schoolverzuim is geassocieerd met een verhoogd risico op vroegtijdig schoolverlaten.

NCJ publicatie

Ouders onderschatten overgewicht

Een groot deel van de ouders onderschat het overgewicht van hun kind. Dit komt vooral voor bij jongere kinderen (2-7 jaar), bij jongens en bij hoger opgeleide ouders. De Stippel-Brigade stelt vast dat JGZ-professionals met deze kennis hun gesprek met ouders anders kunnen insteken.

NCJ publicatie

Stippel-Brigade: ASS

In de eerste levensjaren ontstaat er bij ouders van een kind met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) soms al een vermoeden dat er iets anders is. Toch wordt de diagnose vaak pas jaren later gesteld. Onderzoek toont aan dat het niet-pluis gevoel van de JGZ professional en de ouders misschien wel net zo belangrijk is als de andere criteria voor het vermoeden op ASS.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.