Nieuws 28 november 2018

9 samenwerktips van en voor professionals in de wijk

Hoe zorg je voor een goede aansluiting tussen het medisch en sociaal domein? Die vraag wordt beantwoord in ‘De spil in de wijk’, een publicatie van het programma Integraal Werken in de Wijk. Zij deed literatuuronderzoek en sprak met professionals die een spilfunctie vervullen. Het resultaat: negen tips van en voor professionals om de samenwerking in de wijk te verbeteren en drie randvoorwaarden.

Tips

 1. Werk proactief in het opzoeken van contact.
 2. Ga het gesprek aan over elkaars werkwijze en visie.
 3. Ken én maak gebruik van elkaars kennis en kunde.
 4. Werk ook fysiek dicht bij elkaar.
 5. Organiseer momenten om elkaar te spreken.
 6. Weet wie betrokken is in een casus. Spreek duidelijk af wie wat doet en op welk moment je de ander inschakelt.
 7. Spreek met elkaar af wie de regie heeft.
 8. Koppel terug over stand van zaken binnen de casus.
 9. Evalueer regelmatig hoe de samenwerking gaat.

Randvoorwaarden

 • Geef als organisatie de ruimte om de spilfunctie goed uit te voeren en af te wijken van regels of vaste werkwijzen.
 • Maak als organisaties onderling afspraken over het delen van cliëntinformatie en leg dit vast.
 • Heb samen met ketenpartners oog voor continuïteit en capaciteit in de zorg en ondersteuning voor de cliënt.
 • Van de tips is een poster met cartoons gemaakt. Deze is te vinden op de website van Integraal Werken in de Wijk. Daar kan ook de publicatie worden gedownload.

BEKIJK DE POSTER >

BEKIJK DE PUBLICATIE >

Integraal Werken in de Wijk

In het programma Integraal Werken in de Wijk bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal domein hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de praktijk. Ons doel is: beleidsmakers en professionals inzicht geven in wat werkt.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.